موفقیت محققان دانشگاهی در ساخت کاتالیست تبدیل متانول به بنزین

ساخت کاتالیست تبدیل متانول به بنزین توسط محققان دانشگاهیساخت کاتالیست تبدیل متانول به بنزین توسط محققان دانشگاهی

با اجرای طرح پژوهشی «ساخت کاتالیست مناسب برای تبدیل متانول به بنزین» در دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)، گام مهمی در بی نیازی کشور از واردات بنزین مرغوب برداشته شد.

به گزارش ایسنا، طرح ساخت کاتالیست تبدیل متانول به بنزین با سفارش شرکت ملی صنایع پتروشیمی در دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) اجرا شد که چندین دانشجوی دوره دکترای تخصصی با این طرح همکاری داشته و از نتایج اجرای آن، چندین مقاله در مجلات معتبر بین المللی منتشر شد.

بنزین به دست آمده از فرآیند تبدیل کاتالیتیکتی متانول عمدتاً داری اکتان بالا است و مقدار دیورن (تترا اتیل بنزن) آن پایین است و بنزین مرغوبتری محسوب می‌شود.

بر اساس اعلام روابط عمومی وزارت علوم، ایران چهارمین قطب تولید متانول در جهان است و سالانه چندین میلیون متانول به کشورهای جهان بویژه شرق آسیا و اروپای غربی صادر می کند.نظر خود را بیان کنید