ابداع میکرو لیزرهایی برای تنظیم فعالیت مغز

ابداع میکرو لیزرهایی کوچکتر از گلبول قرمز

تهران-ایرنا- محققان آمریکایی میکرو لیزرهایی ابداع کرده اند که از گلبول های قرمز خون کوچکتر هستند و می توان از آنها برای تنظیم فعالیت مغز استفاده کرد.

به گزارش روز یکشنبه گروه علمی ایرنا از پایگاه اینترنتی انگجت، محققان آزمایشگاه ملی برکلی در آمریکا روشی ابداع کرده اند که مهره های میکروسکوپی پوشیده از نانوذرات را به لیزر تبدیل می کند.این روش امکان تصویربرداری یا کنترل فعالیت بیولوژیکی را با نور مادون قرمز و نیز ساخت تراشه های رایانه های پایه نوری فراهم می کند.
این لیزر که از گلبول های قرمز خون کوچکتر است، نور مادون قرمز را به نور (سفید) در فرکانس های بالاتر تبدیل می کند؛ این لیزر می تواند بطور مداوم و ثابت حتی زمانی که در مایعات بیولوژیکی مانند سرم خون غرق می شود، برای ساعت ها نور ساطع کند.
محققان متوجه شدند که ترکیب دانه های پلیمری به پهنای ۵ میکرون با نانو ذرات (سدیم فلوراید-ایتریم القاء شده با تولیوم ) زمانی که در معرض نور مادون قرمز قرار می گیرد، می تواند نور سفید در طول موج های خاص ساطع کند.این ترکیب باعث می شود که نور اطراف سطح داخلی این بستر نوسان و برخوردهایی ایجاد کند که بتوانند نور را بطور مکرر تقویت کنند.
این لیزرهای مهره ای در شرایط دشوار حتی زمانی که در سرم خون یا سایر محیط ها غرق می شوند می توانند برای دست کم پنج ساعت استفاده مستمر کار کنند.
محققان متذکر شدند که از این لیزر می توان برای کنترل فعالیت نرون که به درمان بیماری های مغزی کمک می کند، استفاده کرد.
همچنین استفاده از این لیزر برای استفاده در حسگرهایی که تغییرات شیمیایی و محیط زیستی را تشخیص می دهند و یا ابداع موج جدیدی از تراشه های نوری کمک کننده است.نظر خود را بیان کنید