مهم ترین نکات نصب و انتخاب مکان مناسب داربست فلزی

سند حاضر با هدف استقرار و توسعه فرآیندهای سیستم مدیریت HSE تهیه گردیده و کلیه حقوق مادی و معنوی آن محفوظ و وابسته مربوط به مدیریت HSE شرکت ملی نفت ایران می باشد. در ادامه در مطلب مهم ترین نکات نصب و مکان مناسب نصب داربست بیشتر صحبت می کنیم.

مهم ترین نکات نصب و مکان مناسب نصب داربست

دریافت مجوز نصب داربست

پس از اعلام به گروه داربست بند در مورد صدور تائیدیه نصب داربست، مسئول تله بست بندی در محلحاضر شده و پس از رویت شرایط کار و اطمینان از ایمن بودن آن اقدام به تایید (امضاء) مجوز کار و دریافت آن می نماید.

 شروع به کار و اجرای عملیات نصب داربست

پس از دریافت تائیدیه چوب بست بندی و اطمینان از ایمنی شرایط محیط کار، وظیفه دان نصب داربست با هماهنگی با اهل ایمنی پیمانکار و گروه تله بست بند اقدام به اجرای عملیات داربست بندی نماید و هیچ فرد دیگری حق استفاده، بالا رفتن و باز کردن تله بست و … را ندارد.

اتمام عملیات داربست بندی

پس از رسایی نصب داربست، مسئول نصب داربست جهت تکمیل چک لیست از داربست بازدید بعمل می آورد. این بازدید به منظور اطمینان هرچه بیشتر از ایمنی داربست و رعایت اصول و آیین نامه ها ایمنی بکار رفته در نصب و برپایی آن و آماده سازی جهت بازدید و تایید کارشناس ایمنی پیمانکار برگزاری می شود و پس از تایید چوب بست قسمت مربوطه در کارت ایمنی داربست و پرمیت تکمیل گردد.

جمع آوری و اتصال داربست

بلافاصله پس از آن که نیاز به داربست مرتفع گردید، (طبق اعلام بهره برداری) گروه داربست بند موظف است آن را با رعایت قواعد ایمنی باز کند و قطعات و اتیکت داربست را به انبار مربوطه (یا محل ویژه نگهداری قطعات داربست) منتقل سازد و کارت ایمنی را به اداره ایمنی عودت دهد.

 

مهم ترین نکات نصب و مکان مناسب نصب داربست

کلیه داربست هائی که کارگران بر روی آن کار مینمایند باید دارای تعداد کافی جایگاه کار باشد. هیچ بخشی از جایگاه کار نباید بر روی آجرهای لق، لوله های آب، دودکش و سایر مصالح غیر مطمئن و نامناسب قرار گیرد.

راهنمای نصب و بکارگیری داربست

دستورالعمل آماده کردن مکان برای نصب داربست  تثبیت موقعیت ماشین های متحرک مانند حذف عوامل آلاینده مثل روغن ها

استفاده از وسایل و اثاثه ایمنی انفرادی

استفاده از نوارهای هشدار دهنده در موقع نصب داربست فلزی دستورالعمل اجرای داربست: باز کردن داربست باید از بالاترین نقطه صورت گیرد منظور جایی است که عملیات داربست بندی پایان یافته است. پرتاب نکردن اجزای داربست استفاده از کمربند مصونیت و خطر مخصوص داربست بندی رعایت فاصله از برق فشار قوی و کامل نما

دستورالعمل اطمینان در داربست

قبل از نصب و اجرای داربست باید جوانب کار مورد درس خواندن قرار گیرد امن کردن محیط کار از قبیل قطع جریان – توقف ماشین آلات

انتخاب انبار و لوازم مناسب در داربست بندی

حمل سامان داربست توسط ماشین مخصوص نصب تابلوهای مخصوص باردو و عملیات داربست فلزی بررسی زمین و مکانی که پایه های داربست روی آن نصب می شود.

مهم ترین نکات نصب و مکان مناسب نصب داربست

در صورتی که از تخت استفاده میکنیم آنها را باید با بست با لوله های داربستی محکم کنیم نصب لوله های ضربدری روی داربست به صورت بادبند انبار نکردن لوله – بست و لوازم داربست روی سقف و سطح

از جایگاه داربست نباید انتفاع شود مگر آنکه ساخت آن به اتمام رسیده و وسایل حفاظتی لازم بطور مناسبی نصب شده باشد.

پهنای جایگاه با در نظر گرفتن نوع کار باید مناسب باشد و در هر بخش آن باید گذرگاه بازی بهپهنای کم ارزش فارغ از هر مانع ثابت و مصالح انباشته شده فراهم گردد.

در هیچ موردی پهنای جایگاه کار نباید اندازه های معیار کمتر باشد .برای اینکه تختهها در طول سکو پاگیر نشوند، باید حتی الامکان روبه روی هم باشند. یک سکوی لزوم سبب میبایست بتواند در هر متر مربع تحمل وزن کافی را داشته باشد.

برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص داربست، داربست فلزی و لوله های داربستی می توانید به سایت زیر مراجعه کنید:
http://zoodbast.com//نظر خود را بیان کنید