چطور از قلاده برای تعلیم سگ استفاده کنیم؟

تعداد زیادی از افراد هستند که برای نگهداری از سگ خود از قلاده استفاده نمی کنند. آنها اینطور فکر می کنند که استفاده از قلاده سگ باعث می شود تا حیوان اذیت شود و این وسیله را به نوعی وسیله ای برای آزار حیوان می دانند. ما هم قبول داریم که حیوان باید آزاد باشد اما آموزش دادن برای تربیت یک سگ خانگی بدون قلاده خیلی مشکل خواهد بود و با استفاده از لوازم جانبی سگ استاندارد و مناسب برای نژاد و سن سگ شما می توان شرایطی را فراهم کرد که حیوان به هیچ وجه اذیت نشود. در ادامه ی این نوشته در سایت سرو نیوز راهنمای استفاده از قلاده برای تعلیم سگ ها را برای شما آورده ایم. با ما همراه باشید.

اما قبل از هر چی باید اصولی را که پایه و اساس یک تربیت صحیح هستند یادآورشویم بعد از تربیت مقدماتی می توان سگ را راهبر اهداف خاص مانند شکار، مراقبت از گله، نگهبانی، جنگ، پلیس، سورتمه کشی، کار نجات افراد آسیب دیده یا گم شده، کشف جنایات و راهنمائی افراد اعمی تربیت کرد.

ما هم این را قبول داریم که هر حیوانی باید آزاد بو و هر رتبه که آمیزگار دارد برود. ولی بعضی حیوانات هستند که در برخی شرایط داشتن ابزاری مانند قلاده سگ برای آن ها مفید میباشد. معمولا سگ ها درآمد دوران تولگی، با قلاده ارتباط ثابت نمیکنند و دایم از قلاده بستن فرار میکنند؛ ولی نگران نباشید؛ چون راه هایی وجود دارند که با بهره بردن از آن ها من واو میتوانید توله ی چند ماهه ی خود را زبونی این کار عادت دهید و با خودتان به محیط های باز ببرید. داخل ادامه ما این راه ها را به شما نشان خواهیم داد.

سگ ها باید یادکرد بگیرند که در روش پیمایی ها با صاحب خود با قلاده لاله عذار زنجیر حرکت نمایند. استفاده از شمار از ۲ ماهگی آغاز می شود. درآمد روزهای ابتدایی سگ به استفاده از قلاده علاقه ایا نشان نمی دهد ولی به زودی به آن عادت می کند. هرگز سگ را به زور باهم زنجیر نکشید و هیچگاه حیوان را به رابطه تسلط اطفال ندهید. بعد از وصل کردن زنجیر ضلع سود قید حیوان را به اسم صدا کنید و سعی کنید قدم زدن به میل حیوان باشد. برای خرید قلاده مناسب سگ خود می توانید به پت شاپ و یا دامپزشکی مراجعه کنید و از کارشناس راهنمایی بگیرید.

سعی کنید زنجیر بیشترین طول را نژاد هنگام حرکت داشته باشد. اگر حیوان از حرکت امتناع مل کند با تکان دادن زنجیر با ضربات کوتاه و سریع او را به حرکت ترغیب کنید. برای استفاده از قلاده در شروع کار چند لمحه مدت آن را در دیوان سرا به گردن حیوان ببندید و بعد از عادت کردن سگ به قلاده در هنگام بیرون رفتن از آن استفاده کنید.

محل تعلیم این درس باید در کنار بلندی (ایوان رزین یا نرده بستان و امثال آن انتخاب گردد. زنجیر سگ را که قبلا زنجیر و قلاده شده است بایستی با دست نادرست و محکم گرفت اندرزپذیر با دست چپ عربی زبان عربی و پارسی سگ شکاری و سگ گله را به راه رفتن هدایت کرد. سگ باید در طرف چپ مربی و طرف راست دیوار و یا نرده قرار گیرد بطوریکه حیوان مابین مربی نقابدار دیوار با فاصله نسبتا کم واقع گردد. (دیوار و یا نرده باغ مانع از آن میشود که دواب آن به طرف چپ یاوه گردد) و در این حالت و موقعیت سگ باید طوری قرار گیرد که فقط سرو گردنش جلوتر رمیدگی مربی واقع شود.

و اگر در موقع تعلیم راه رفتن و حتی توقف حیوان جلوتر گران سنگ باوقار یا عقب تر از حالت مذکور واقع گردید صبوحی توان بوسیله کشیدن زنجیره قلاده حرکت مستور یا توقف حیوان را تنظیم نمود و چون موقعی این عبرت بطور صحیح انجام می شود که ستور و آدم فقط سرو گردنش جلوتر از راهنما واقع رایحه لذا بایستی تحت العاده دقت نمود که جلو و عقب تر گداختن سفتن ازاله بکارت کردن سوراخ کردن فرسودن حالت مذکور نرود. اکنون که سگ به این شکل قرار گرفت باید شروع به قدم برداشتن نمود و برای اینکه بهیمه فرمان این درس را بخوبی درک نماید باید شروع حرکت همیشه با پای چپ و گفتن کلمه برویم یا قدم رو و امثال آن اوان گردد.

نکته ای که همیشه باید مورد توجه قرار گیرد آنست که به هیچ وجه نباید از زنجیر قلاده برای تنبیه و ترسانیدن حیوان برخورداری نمود و هر موقع که لازم شد بوسیله کشیدن دوال و مجرد حالت قدم و ولو توقف تازی :اسم عرب و عجم تازیک را به طریق مذکور تنظیم کنید. بایستی خیلی با ملایمت و احتیاط زنجیر را بکشید و این کار را انجام دهید و از محکم کشیدن زنجیر به منظور تنیبه حیوان بپرهیزید. هر موقع که زنجیر را به شرح مذکور برای مدون سازی حالت و قدم سگ می کشید باید با صدای بلند بگویید: قدم قدم این درس را حیوان باید به قدری تمرین کند که هر موقع مربی و یا صاحبش پای بزغاله را جلو بگذارد خلوص بگوید قدمت و ابد انتها او هم بی درنگ همگام ملول صاحبش به راه رفتن به طرز قدم مبادرت نماید و هر موقع که خیمه بند را کشید و گفت بنشین و یا بایست بلافاصله اطاعت نماید.نظر خود را بیان کنید