تستی ساده برای تشخیص میزان استرس شما

“استرس” ، از جمله عواملی است که همواره سلامت انسان را تهدید می کند. این در حالیست که در جوامع امروزی ، بشر به دلیل رویارویی با مشکلات شخصی و اجتماعی ، به طور مداوم با استرس مواجه است. در این تست سعی شده است که میزان استرس هر فرد با توجه به شرایط متفاوت زندگی وی ، بررسی شود.

تست مورد نظر شامل ۸ مرحله می باشد و توجه داشته باشید که شما در هر مرحله می توانید یک یا چند گزینه را انتخاب نمایید.

مرحله اول: رابطه شما با مسائل مالی

 1. میزان بدهی شما ( شامل وام و … ) کمتر از ۱۰ میلیون تومان است. (۱۸)
 2. میزان بدهی شما ( شامل وام و … ) بیشتر از ۱۰میلیون تومان است. (۳۱)
 3. تغییرات و نوسانات شدیدی در وضعیت مالی شما روی داده است. (۳۸)

مرحله دوم: مواردی را که با شرایط فعلی شما مطابقت دارد انتخاب کنید.

 1. روی دادن تغییر و تحول در روال طبیعی زندگیتان (۲۵ )
 2. جا به جایی محل زندگی (۲۰)
 3. تغییرات در نوع تفریحات و سرگرمی ها ( ۱۹)
 4. تغییر در اعمال مذهبی شما (۱۹)
 5. عوض شدن عادات خواب و استراحت (۱۶)
 6. تغییر عادات غذایی (۱۵)

مرحله سوم: این مرحله به زندگی خصوصی شما می پردازد.

 1. مرگ همسر (۱۰۰)
 2. مرگ یکی از اعضای خانواده (۶۳)
 3. جدایی ( طلاق ) (۷۳)
 4. دوری یا قهر بودن با همسر (۶۵)
 5. ازدواج کردن (۵۰)
 6. آشتی کردن ( ارتباط مجدد ) با همسر (۴۵)
 7. بازنشسته شدن (۴۵)
 8. باردار شدن (۴۰)
 9. اضافه شدن عضو جدید به خانواده (۳۹)
 10. مرگ یکی از دوستان نزدیک (۳۷)
 11. یکی از فرزندانتان ، خانه را ترک کرده است (۲۹)
 12. مشکلات و درگیری های قانونی داشتن (۲۹)
 13. کسب یک موفقیت شخصی چشمگیر و بزرگ (۲۸)
 14. تعدد مشاجرات زناشویی (۳۵)
 15. همسر شما شروع به کار نموده یا کار خود را ترک کرده است (۲۶)
 16. اصلاح کردن یکی از عادات بد شخصی (۲۴)
 17. هرگونه تغییر در تعداد اعضای خانواده (۱۵)

مرحله چهارم: رابطه شما با قانون

 1. مدت زمانی را در حبس سپری کرده اید (۶۳)
 2. مرتکب تخلفات قانونی کوچکی شده اید (۱۱)

مرحله پنجم: رابطه شما و شغلتان

 1. اخراج شدن  (۴۷)
 2. مدت کوتاهی از کار بر کنار شدن (۳۹)
 3. تغییرات در سطوح مختلف شغلی (۳۶)
 4. تغییرات در میزان مسئولیت شما (۲۹)
 5. عوض شدن ساعات و شرایط کاری (۲۰)
 6. با رئیس خود دچار مشکل شدن (۲۳)

مرحله ششم: تعطیلات

 1. تعطیلات اختیاری. مثلا” چند روز مرخصی گرفتن (۱۳)
 2. تعطیلات اجباری مانند تعطیلات سال نو (۱۲)

مرحله هفتم: تحصیلات

 1. شروع یا پایان تحصیلات (۲۶)
 2. عوض شدن محل تحصیل (۲۰)

مرحله هشتم: سلامتی شما

 1. تغییر و تحول در سلامتی خودتان (۴۴)
 2. تغییر و تحول در سلامتی هر یک از اعضای خانواده (۳۹)
 3. اختلالات جنسی (۶۳)

نتیجه :

اگر مجموع امتیازات شما عددی بین ۱۵۰ تا ۳۰۰ باشد ، احتمال ابتلای شما به یک بیماری به ۵۰ % می رسد و اگر  بیشتر از ۳۰۰ بود ، این احتمال به ۹۰% افزایش می یابد.

ترجمه و تنظیم : اختصاصی آلامتونظر خود را بیان کنید