اثر بخشی بهتر داروها در گرو بومی سازی بر اساس ژنتیک ایرانی

لزوم توجه به بومی سازی داروها بر اساس ژنتیک ایرانی

تهران- ایرنا- دبیرعلمی اولین کنگره بین المللی داروسازی نوین با بیان اینکه پایه داروهای تولیدی مصرفی در کشور بر اساس استانداردهای ژنتیکی جهانی است، خواستار توجه به بومی سازی داروها بر اساس ژن ایرانی به منظور اثربخشی بهتر داروها شد.

به گزارش خبرنگار علمی ایرنا، دکتر سید فرشاد حسینی شیرازی روز چهارشنبه در حاشیه اولین کنگره داروسازی نوین درجمع خبرنگاران اظهار کرد: صنعت داروسازی ایران نیاز به بازسازی دارد و یکی از موضوعاتی که باید در تولید دارو در ایران مورد توجه قرار گیرد، موضوع تفاوت ژن ایرانی با سایر ژن ها در دنیا است.
وی افزود: نژاد ایرانی تفاوت هایی با بقیه نژادها دارد اما تولید داروهای داخلی به این مساله توجه نمی شود؛ بنابراین باید روی ژن ایرانی تحقیقات زیادی انجام شود تا بتوان داروها را بر اساس ویژگی های ژنتیکی ایرانی ها تولید کرد که در این صورت اثربخشی داروها بیشتر خواهد بود.
شیرازی درخصوص جایگاه ایران در حوزه صنعت داروهای بایوتکنولوژی در اظهار کرد: هر چند ما در این حوزه دیر وارد شدیم اما توانسته ایم به موفقیت های خوبی دست یابیم به طوری که برخی شرکت های چندملیتی دنیا برای وارد کردن ایران به عرصه فعالیت های خود در این حوزه، ابراز تمایل کرده اند.
وی با بیان اینکه در حوزه ساخت داروهای بایوتکنولوژی باید سه بخش را مورد توجه قرار داد، گفت: در قسمت اول که شامل ساخت سلولی برای تولید دارو است، ایران خوب پیشرفت کرده است به طوری که توانسته ایم در این بخش صادرات محصول نیز داشته باشیم، قسمت دوم شامل رساندن سلول به بخش صنعتی شدن است که با مشکلاتی از لحاظ تکنولوژی مواجه هستیم و بخش سوم فرموله کردن داروها برای ورود به بازار است که در این بخش نیز جایگاه خوبی داریم.
شیرازی تاکید کرد: ما در تولید علم و تولید محصول در دو بخش بایوتکنولوژی و نانوتکنولوژی توانسته ایم جایگاه خوبی در دنیا کسب کرده و خود را به دنیا ثابت کنیم و تنها در بخش تکنولوژی کمی ضعف داریم که باید جبران کنیم.نظر خود را بیان کنید